روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

نگاه هفته

انحطاط و پورشه

حتی وزیر"محترم" ارشاد هم از انحطاط جامعه می‌نالد، کارگردان محبوب "حضرت آقا" که کشوررا برای نمایش وتبلیغ و فروش "محمد"ش بسیج کرده‌اند

هوشنگ اسدی

طنز

حرف‌های بی‌تاریخ و بی‌جغرافیا

امروز نمی توانستم طنز سیاسی درباره وقایع روز بنویسم، برای همین شروع کردم به نوشتن یک چیزهای دیگر

ابراهيم نبوی

انتخاب روز

کارتون