روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

زنان ایرانی

آقای مهدی توتونچی، متشکریم

سالهاست از بد اخلاقی قانونگذار ایرانی انتقاد می کنیم که چرا خروج زنان شوهر دار از کشور را موکول کرده است به اجازه رسمی شوهر.

مهرانگیز کار

طنز

عزای عمومی در ایران

این عزای عمومی هم کلا داستان مهمی است. آقای ثامنی آمده، با لباس مشکی، ته ریش هم گذاشته، سرش را هم کج کرده و می گوید: حالا ما چیکار کنیم؟

ابراهيم نبوی