روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

طنز

پریود

من نمی دانم قوه قضائیه که هر روز یک تصمیم جدید درباره دولت می گیرد، چرا اینقدر نگران است؟

ابراهيم نبوی

آخرین خبرها