روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

نگاه هفته

رهبر، خواهر و مادر

در آغاز اسفند که مانند دهسال گذشته در منظر، نه نوید شکفتن گلها، بلکه امید حل مساله اتمی را دارد، درایت رهبر فرزانه به اوج می رسد...

هوشنگ اسدی

طنز

ویژگی‌های یک ایرانی

دیروز آقای سریع القلم مقاله ای نوشته بود با عنوان سی ویژگی انسان اخلاقی.

ابراهيم نبوی

انتخاب روز