روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

طنز

هالوسیناسیون بعد از پروستات

هالوسیناسیون بعد از جراحی پروستات هم دست کمی از افسردگی بعد از زایمان ندارد.

ابراهيم نبوی