روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

نگاه هفته

سیاوش باز برآتش

سیاووش که چون "آرش" جان درتیر آزادی ایران نشاند و گشت و گشت و سرانجام در سکوت یخ زده وین بر زمین نشست، در بیستمین سال خاموشی اش بازچون "سیاوش" بر آتشی دیگر می گذرد تا پاکی خود را به آزمونی دیگر بگذارد.

هوشنگ اسدی

طنز

چرا به خواندن کتاب نیاز نداریم؟

البته منظور من این نیست که هیچ کس به خواندن کتاب نیاز ندارد، اتفاقا معتقدم خارجی ها، حتی فرانسوی ها هم به خواندن کتاب نیاز دارند، چون فرانسوی ها ممکن است لازم باشد برای حرف شان دلیل بیاورند،

ابراهيم نبوی