روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

طنز

عجایب هفتگانه جمهوری اسلامی

در همه دنیا را که بگردید یک چیزهایی پیدا می کنید که معلوم نیست این چیزها چطوری درست شده اند، مثلا اهرام مصر،...

ابراهيم نبوی