میهمان

مصطفی داننده

محمد تقی فاضل میبدی

روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

طنز

وای به روزی که نزنگد...!

اصلا دقت کردی که بعضی از کلمات فارسی یا عربی و فرانسه فارسی شده، فقط به یک دلیل باقی مانده اند؟

ابراهيم نبوی