روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

نگاه هفته

در پای خوکان نریزم...

خبرش هم هولناک است، حتی اگر تکذیب شود. "تدبیر" کرده اند که اسطوره آواز ایران برای سیاست پیشه ای بخواند و آنهم با چه شرح و تفصیل والقاب.

هوشنگ اسدی

طنز

دو ر می فا سل لا سی

یک دفعه همه با هم با موسیقی مخالفت می کنند، نماینده رهبری در دانشگاهها که گفته "ممنوعیت برگزاری کنسرت در دانشگاهها را ابلاغ کردیم."

ابراهيم نبوی

کارتون