میهمان

روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

نگاه هفته

نعره آنچنان خویش

تعطیلات تابستانی اگر نه یک ماه، یکسال هم طول بکشد، در "نظام مقدس" بر همان پاشنه سی و چند سال می گردد:

هوشنگ اسدی

طنز

فرجی دانا و دلواپس های نادان

هیچ چیز بدتر از این نیست که یک آدم بی سواد که هر را از بر تشخیص نمی دهد، جلوی صد نفر مردم از کار آدم تعریف کند، آدم می خواهد سرش را بکوبد به دیوار.

ابراهيم نبوی

آخرین خبرها