روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

زنان ایرانی

شروط ضمن عقد خط قرمز دفترخانه‌ها

شروط ضمن عقد را اسلام پذیرفته است. شروط ضمن عقد از دوران پهلوی اول که قانون مدنی تدوین و از تصویب پارلمان گذشته، وارد قوانین داخلی ایران شده است.

مهرانگیز کار

طنز

دشمن دشمن دشمن

یعنی هر چه فکر کنید این دشمن چطوری تا این حد به عمق ما نفوذ کرده، غیرممکن است که دلیلش را بفهمید.

ابراهيم نبوی