روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

نگاه هفته

درس بزرگ" رقاصه"

فردین و فروزان را نماد ابتذال می دانستیم که پدیده حرامزاده " فیلمفارسی" را برای تحمیق " توده ها" بر شانه می برند.

هوشنگ اسدی

طنز

فرماندهی برق آسا

من هر وقت نام « نیروهای واکنش سریع» را می شنوم، یاد اپوزیسیون خارج از کشور می افتم که وقتی احمدی نژاد سرکار آمده بود،...

ابراهيم نبوی