روز را با ایمیل دریافت کنید

اگر می خواهید هر روز صبح مطالب روز را از طریق پست الکترونیک دریافت کنید، لطفا آدرس ایمیل خود را در زیر وارد بکنید..

طنز

ما خوردیم شما بگین زد

بقول بهمن مفید در قیصر: "ما که خوردیم ولی شما بگین زد." ما هم می گوئیم زد.

ابراهيم نبوی

آخرین خبرها

کارتون